Dane kontaktowe:

Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz

Elżbieta Łopatkowa
Tel. +48 52 340 81 81

Działalność naukowa

Główne kierunki badań:

 • modelowanie systemów informatycznych wspomagających rachunek kosztów działań (ABC) i zarządzanie działaniami (ABM),
 • zastosowania systemów business intelligence w rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • badanie procesu zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • wykorzystanie rozwiązań zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach sektora MSP,
 • wykorzystanie koncepcji Strategicznej Karty Wyników do usprawnienia zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach,
 • wykorzystanie systemów klasy ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwami,
 • cele i uwarunkowania pomiaru dokonań,
 • problemy zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego,
 • przepływ informacji jako środek zwiększania efektywności procesów biznesowych,
 • użyteczność w usługach on-line, w tym dla generacji 50+,
 • informatyczne systemy zarządzania w inżynierii produkcji,
 • utrzymanie zdatności obiektów technicznych.

Projekty

Empty section. Edit page to add content here.

Tematyka prac dyplomowych

Przykładowe obszary mogące być przedmiotem pracy magisterskiej/dyplomowej z przyporządkowanym nazwiskiem pracownika Katedry Ekonomii i Prawa Gospodarczego zajmującym się danym obszarem:

 • Przekształcenia strukturalne i przestrzenne w gospodarce Polski i UE. Obszary rozwijające się i opóźnione w rozwoju w Polsce i UE. Polityka gospodarcza, w tym strukturalna na różnych poziomach organizacji terytorialnej. Powiązania sieciowe i ich znaczenie w rozwoju gospodarczym (dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP);
 • Finanse jednostek gospodarczych i innych instytucji. Zarządzanie finansami, analiza finansowa. Przedsiębiorczość indywidualna i zbiorowa. Ograniczenia dla rozwoju aktywności gospodarczej (dr Danuta Andrzejczyk);
 • Konsumpcja dóbr materialnych i usług, Poziom i jakość życia ludności, regionalne zróżnicowanie rozwoju społecznego i gospodarczego. Analiza rynku wybranych towarów i usług. Motywacja pracowników. Ekonomika i organizacja rolnictwa i gospodarki żywnościowej (dr inż. Anna Murawska);
 • System podatkowy w Polsce i innych krajach UE. Analiza kosztów. Rynek nieruchomości (dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska);
 • Analiza rynków. Zarządzanie produktem. Satysfakcji klienta. Jakość towarów. Motywacja pracowników (dr Krzysztof Śmiatacz).

Takie przyporządkowanie nie oznacza, że dany pracownik zna się tylko na tym co wymieniono przed nazwiskiem. Zestawienie wyżej ma charakter orientacyjny i proszę kierować się na rozmowy do konkretnych pracowników naszej Katedry lub/i przejść na stronę tutaj, w Tematy prac dyplomowych.

Laboratoria

Empty section. Edit page to add content here.