Dane kontaktowe:

Katedra Informatyki Ekonomicznej i Controllingu
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz

Elżbieta Łopatkowa
Tel. +48 52 340 81 81

Działalność naukowa

Główne kierunki badań:

 • modelowanie systemów informatycznych wspomagających rachunek kosztów działań (ABC) i zarządzanie działaniami (ABM),
 • zastosowania systemów business intelligence w rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • badanie procesu zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • wykorzystanie rozwiązań zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach sektora MSP,
 • wykorzystanie koncepcji Strategicznej Karty Wyników do usprawnienia zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach,
 • wykorzystanie systemów klasy ERP, CRM w zarządzaniu przedsiębiorstwami,
 • cele i uwarunkowania pomiaru dokonań,
 • problemy zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego,
 • przepływ informacji jako środek zwiększania efektywności procesów biznesowych,
 • użyteczność w usługach on-line, w tym dla generacji 50+,
 • informatyczne systemy zarządzania w organizacjach,
 • e-business,
 • utrzymanie zdatności obiektów technicznych.

Projekty

Empty section. Edit page to add content here.

Tematyka prac dyplomowych

Przykładowe obszary mogące być przedmiotem pracy dyplomowej z przyporządkowanym nazwiskiem pracownika Katedry Informatyki Ekonomicznej i Controllingu znajdują się w zakładce dyplomowanie.

Laboratoria

Empty section. Edit page to add content here.