Dane kontaktowe:
Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

ul. Fordońska 430, pok. 110
tel. 52 340 88 72

Sekretariat:
mgr inż. Magdalena Kasprowicz
e-mail: magdalena.kasprowicz@utp.edu.pl

Działalność naukowa

W OBSZARZE EKONOMII:

 • przekształcenia strukturalne i przestrzenne w gospodarce Polski i UE,
 • obszary rozwijające się i opóźnione w rozwoju w Polsce i UE,
 • polityka gospodarcza, w tym strukturalna na różnych poziomach organizacji terytorialnej,
 • powiązania sieciowe i ich znaczenie w rozwoju gospodarczym,
 • system podatkowy w Polsce i innych krajach UE,
 • analiza rynków, zarządzanie produktem i pomiar satysfakcji klienta.

W OBSZARZE PRAWA GOSPODARCZEGO:

 • problematyka prawna dotycząca ochrony praw konsumenta na rynku po akcesji Polski do Unii Europejskiej,
 • problematyka prawno-organizacyjna koncentracji fuzji i przejęć organizacji gospodarczych,
 • prawo konkurencji i konkurencja gospodarcza na rynku,
 • nowe umowy gospodarcze w obrocie towarowym, leasing, factoring, franchising,
 • aspekty prawne podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez krajowe i zagraniczne,
 • podmioty gospodarcze na terenie UE,
 • odpowiedzialność karna związana z realizacją czynności gospodarczych,
 • restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw,
 • wpływ prawodawstwa traktatowego na państwa członkowskie w zakresie realizacji swobody działalności gospodarczej oraz swobody przepływu pracowników, towarów i usług.

Projekty

Empty section. Edit page to add content here.

Tematyka prac dyplomowych

Przykładowe obszary mogące być przedmiotem pracy magisterskiej/dyplomowej z przyporządkowanym nazwiskiem pracownika Katedry Ekonomii i Prawa Gospodarczego zajmującym się danym obszarem:

 • Przekształcenia strukturalne i przestrzenne w gospodarce Polski i UE. Obszary rozwijające się i opóźnione w rozwoju w Polsce i UE. Polityka gospodarcza, w tym strukturalna na różnych poziomach organizacji terytorialnej. Powiązania sieciowe i ich znaczenie w rozwoju gospodarczym (dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP);
 • Finanse jednostek gospodarczych i innych instytucji. Zarządzanie finansami, analiza finansowa. Przedsiębiorczość indywidualna i zbiorowa. Ograniczenia dla rozwoju aktywności gospodarczej (dr Danuta Andrzejczyk);
 • Konsumpcja dóbr materialnych i usług, Poziom i jakość życia ludności, regionalne zróżnicowanie rozwoju społecznego i gospodarczego. Analiza rynku wybranych towarów i usług. Motywacja pracowników. Ekonomika i organizacja rolnictwa i gospodarki żywnościowej (dr inż. Anna Murawska);
 • System podatkowy w Polsce i innych krajach UE. Analiza kosztów. Rynek nieruchomości (dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska);
 • Analiza rynków. Zarządzanie produktem. Satysfakcji klienta. Jakość towarów. Motywacja pracowników (dr Krzysztof Śmiatacz).

Takie przyporządkowanie nie oznacza, że dany pracownik zna się tylko na tym co wymieniono przed nazwiskiem. Zestawienie wyżej ma charakter orientacyjny i proszę kierować się na rozmowy do konkretnych pracowników naszej Katedry lub/i przejść na stronę tutaj, w Tematy prac dyplomowych.

Laboratoria

Empty section. Edit page to add content here.