Dane kontaktowe:
Katedra Ekonomii i Marketingu
Pracownia Nauk Społecznych
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

ul. Fordońska 430
tel. 52 340 84 88

Działalność naukowa

Empty section. Edit page to add content here.

Projekty

Empty section. Edit page to add content here.

Tematyka prac dyplomowych

Przykładowe obszary mogące być przedmiotem pracy dyplomowej z przyporządkowanym nazwiskiem pracownika Pracowni Nauk Społecznych znajdują się w zakładce dyplomowanie.

Laboratoria

Empty section. Edit page to add content here.