Dane kontaktowe:
Katedra Ekonomii i Marketingu
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

ul. Fordońska 430, pok. 110
tel. 52 340 88 72

Sekretariat:

Specjalista inżynieryjno- techniczny
mgr inż. Dorota Stosik
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

Działalność naukowa

W OBSZARZE EKONOMII:

 • przekształcenia strukturalne i przestrzenne w gospodarce Polski i UE,
 • obszary rozwijające się i opóźnione w rozwoju w Polsce i UE,
 • polityka gospodarcza, w tym strukturalna na różnych poziomach organizacji terytorialnej,
 • powiązania sieciowe i ich znaczenie w rozwoju gospodarczym,
 • system podatkowy w Polsce i innych krajach UE,
 • analiza rynków, zarządzanie produktem i pomiar satysfakcji klienta.

W OBSZARZE MARKETINGU:

 • badania marketingowe,
 • marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • komunikacja marketingowa, w tym wizualna identyfikacja przedsiębiorstwa (w tym zarządzanie marką),
 • metodyka prac i badań naukowych.
 • zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem  w warunkach kryzysowych,
 • zarządzanie produktem,
 • strategie marketingowe,
 • marketing regionalny.

Tematyka prac dyplomowych

Przykładowe obszary mogące być przedmiotem pracy dyplomowej z przyporządkowanym nazwiskiem pracownika Katedry Ekonomii i Marketingu znajdują się w zakładce dyplomowanie.