Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego

Dane kontaktowe:
Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

ul. Fordońska 430, pok. 102
tel. 52 340 84 88

Specjalista ds. administracyjnych
mgr inż. Magdalena Kasprowicz
e-mail: magdalena.kasprowicz@utp.edu.pl

Katedra Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi

Dane kontaktowe:

Katedra Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi
ul. Fordońska 430,
85-790 Bydgoszcz
Tel./Fax: +48 52 340 80 59

Sekretariat:

Specjalista inżynieryjno- techniczny
mgr inż. Dorota Stosik
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

Pracownia Finansów i Rachunkowości
Katedra Organizacji i Zarządzania

Dane kontaktowe:

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
Tel./Fax. +48 52 340 80 59

Sekretariat:

Specjalista inżynieryjno- techniczny
mgr inż. Dorota Stosik
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu

Dane kontaktowe:

Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz

Specjalista inżynieryjno-techniczny
Elżbieta Łopatkowa
Tel. +48 52 340 81 81

Starszy technik
mgr inż. Waldemar Kępa

Pracownia Controllingu
Katedra Inżynierii Zarządzania

Dane kontaktowe:

Katedra Inżynierii Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

ul. Fordońska 430, pok. 304
Elżbieta Łopatkowa
tel. 52 340 81 81
e-mail: lopatkowa@utp.edu.pl

Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe:

Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego
Wydział Zarządzania,
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

ul. Fordońska 430, pok. 102
tel. 52 340 84 88

Specjalista ds. administracyjnych
mgr inż. Magdalena Kasprowicz
e-mail: magdalena.kasprowicz@utp.edu.pl

Pracownia Nauk Społecznych
Pracownia Rozwoju Regionalnego