Lokalizacja

pokój 117
ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz

Dziekanat czynny dla studentów:

Studia stacjonarne

poniedziałek – czwartek

  • 10:00 – 13:00

Studia niestacjonarne

piątek według terminów zjazdów

  • 15:00-17:00

sobota według terminów zjazdów

  • 8:00 – 12:00
Pracownicy Dziekanatu
Pokój 119

Kierownik Dziekanatu

lic. Grażyna Tyszczuk

dzwzr@utp.edu.pl

tel. +48 52 340 88 60

Pokój 117 - Dziekanat

Zastępca kierownika

inż. Anna Kuśmierek 

apiron@utp.edu.pl

tel. +48 52 340 88 55

STUDIA STACJONARNE

Zarządzanie – II stopień: I, II rok
Zarządzanie i inżynieria produkcji: II stopień: I, II rok

Pokój 117 - Dziekanat

Samodzielny referent ds. studenckich

mgr inż. Małgorzata Olszewska

tel. +48 52 340 82 72

malgorzata.olszewska@utp.edu.pl

STUDIA NIESTACJONARNE
STUDIA STACJONARNE

Zarządzanie – I stopień: II rok
Finanse i rachunkowość – I stopień: I, III rok

Pomoc materialna dla studentów niestacjonarnych

Pokój 117 - Dziekanat

Samodzielny referent ds. studenckich

mgr Marek Jóźwiak

marek.jozwiak@utp.edu.pl

tel. +48 52 340 82 28

STUDIA STACJONARNE

Finanse i Rachunkowość – I stopień: II rok
Zarządzanie – I stopień: I, III rok
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – I stopień: I, II, III, IV rok

Studenci obcokrajowcy w ramach wymiany ERASMUS+

Pokój 114

Samodzielny referent ds. finansowo-administracyjnych

mgr Aneta Wójcik

aneta.wojcik@utp.edu.pl

tel. +48 52 340 88 62

Pomoc materialna dla studentów stacjonarnych

Pokój 223

Specjalista ds. finansowo – administracyjnych

inż. Ewa Zuba 

ewa.zuba@utp.edu.pl

tel. +48 52 340 88 53