header05

Rady programowe

Rady programowe

Rada Programowa
kierunek: zarządzanie

skład osobowy

 

 

 1. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP - przewodniczący
 2. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP -z-ca przewodniczącego
 3. dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
 4. dr inż. Anna Jakubczak
 5. dr Rafał Drewniak
 6. mgr inż. Justyna Śpiewak - sekretarz
 7. Przemysław Krenz - student kierunku: zarządzanie
 8.  Katarzyna Trojanek - studentka kierunku: zarządzanie
 9. Paulina Ehrlich-Gaczkowska - Frigo Logistics Sp. z o.o.
 10. Krzysztof Jaworski - Casting K.S. Poland Sp. z o.o.
 11. Marcin Szymański - Grupa Doradczo Szkoleniowa Falco
 12. Krzysztof Łukomski - Akebi Media

 

 

Rada Programowa
kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

 

skład osobowy

 

 

 1. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP - przewodniczący
 2. dr inż. Marek Sikora - z-ca przewodniczącego
 3. dr inż. Grzegorz Dzieża
 4. dr inż. Anna Murawska - sekretarz
 5. dr inż. Małgorzata Gotowska
 6. dr Krzysztof Grochowski
 7. dr inż. Mariusz Żółtowski
 8. Magda Magdiarz  - przedstawiciel studentów
 9. Aleksandra Serafin - przedstawiciel studentów
 10. mgr inż. Janusz Drozdalski - PW Stolbud Sp. z o.o.
 11. mgr inż. Janusz Mierzejewski - Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
 12. Edward Ossowski - Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.

 

 

Rada Programowa
kierunek: finanse i rachunkowość

 

skład osobowy

 

 

 1. dr Grażyna Voss - przewodnicząca
 2. dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP - z-ca przewodniczącej
 3. dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 4. dr Rafał Płókarz
 5. mgr inż. Daniel Zwierzchowski - sekretarz
 6. Sandra Starczewska studentka kierunku finanse i rachunkowość
 7. mgr Elżbieta Hartwich w-ce prezes Zarządu ds. szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Bydgoszcz
 8. mgr Judyta Buchaniec Zakład przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Ostaszewo