header05

Rada wydziału

Skład rady wydziału

1. Dziekan - dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP
2. Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
3. Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich - dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

4. prof. dr hab. Robert Karaszewski
5. prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
6. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP
7. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP
8. dr hab. Leszek Knopik, prof. nadzw. UTP
9. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
10. dr hab. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP
11. dr hab. Paweł Mickiewicz, prof. nadzw. UTP
12. dr hab. inż. Bogdan Lent, prof. nadzw. UTP

13. dr hab. Barbara Murawska

14. dr inż. Małgorzata Zajdel
15. dr Lidia Nowakowska
16. dr inż. Wojciech Żarski

17. Elżbieta Łopatka

18. Agnieszka Janiszewska
19. Agnieszka Meyer
20. Michał Kowalczyk

21. Piotr Krause

22. Tomasz Konwalski

23. dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska (bez prawa głosu) Przewodnicząca Związków Zawodowych NSZZ Solidarność

 

 

 

 

 
Rada Wydziału