header05

Rada wydziału

Skład rady wydziału

Dziekan - dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP
Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich - dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska


Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego

prof. dr hab. Robert Karaszewski
prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP
dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP
dr hab. Leszek Knopik, prof. nadzw. UTP
dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
dr hab. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP
dr hab. Paweł Mickiewicz, prof. nadzw. UTP
dr hab. inż. Bogdan Lent, prof. nadzw. UTP


Nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr inż. Małgorzata Zajdel
dr Lidia Nowakowska
mgr inż. Wojciech Żarski


Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Elżbieta Łopatka


Przedstawiciele studentów

Agnieszka Janiszewska
Marcin Rosiński
Agnieszka Meyer
Przemysław Nowakowski


Przewodnicząca Związków Zawodowych NSZZ Solidarność

dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska (bez prawa głosu)


Z-ca Przewodniczącego Związków Zawodowych ZNP

dr inż. Grzegorz Dzieża (bez prawa głosu)

Rada Wydziału