header05

Pełnomocnicy Dziekana

dr inż. Małgorzata Zajdel

Malgorzata.Zajdel@utp.edu.pl

+48 52 / 340 81 76

dr inż. Małgorzata Gotowska


Malgorzata.Gotowska@utp.edu.pl

+48 52 / 340 80 13

dr inż. Mariusz Żółtowski


Mariusz.Zoltowski@utp.edu.pl

+48 52 / 340 88 77

dr inż. Marek Sikora


M.Sikora@utp.edu.pl

+48 52 / 340 88 56

dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska


Grazyna.Owczarczyk-Szpakowska@utp.edu.pl

+48 52 / 340 88 66