header05

Komisje

Komisje

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

 

 1. dr Krzysztof Śmiatacz - przewodniczący
 2. dr Anna Nowakowska - z-ca przewodniczącej
 3. dr inż. Anna Jakubczak
 4. dr inż. Ewa Koreleska
 5. dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 6. Marlena Cichocka - studentka  kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
 7. Agnieszka Meyer - studentka kierunku zarządzanie
 8. mgr Magdalena Kruszewska - studentka kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

 


Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 

 1. dr Zofia Zgoda - przewodnicząca
 2. dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska - z-ca przewodniczącej
 3. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP
 4. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP
 5. dr Grażyna Voss
 6. prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 7. prof. dr hab. Robert Karaszewski
 8. dr hab. Barbara Murawska, prof. nadzw. UTP
 9. Marek Kamiński - student kierunku Zarządzanie
 10. Natalia Buchalska - studentka kierunku Zarządzanie i inżynieria Produkcji
 11. Alicja Lewandowska - studentka kierunku finanse i rachunkowość
 12. Adrianna Lis - studentka kierunku zarządzanie
 13. dr Grzegorz Hoppe - Prezes Remondis Bydgoszcz Sp. z o. o.

 

Wydziałowy Zespół ds. weryfikacji wiedzy o ECTS

 

 1. dr Krzysztof Śmiatacz - przewodniczący
 2. dr Lidia Nowakowska
 3. dr inż. Ewa Koreleska
 4. Natalia Buchalska - studentka kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji 
 5. Adrianna Lis - studentka  kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji 

 

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 

 1. dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP - przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP - sekretarz
 3. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP
 4. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 5. dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
 6. dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

 

Wydziałowa Komisja ds. Nauki

 

 1. dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP - przewodniczący
 2. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP - z-ca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Robert Karaszewski
 4. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP
 5. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 6. dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP
 7. mgr Aneta Wójcik - sekretarz

 

Wydziałowa Komisja Konkursowa

 1. dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Robert Karaszewski
 3. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP
 4. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP
 5. dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP
 6. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 7. dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
 8. dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

 

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

 

 1. dr iMonika Klemke-Pitek - przewodnicząca
 2. dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka
 3. dr Maciej Schulz
 4. mgr inż. Katarzyna Radecka
 5. dr inż. Małgorzata Zajdel
 6. mgr inż. Magdalena Kasprowicz
 7. dr Krzysztof Grochowski
 8. mgr Cezary Graul
 9. Weronika Ręba - studentka kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 

 1. dr inż. Marek Sikora - przewodniczący
 2. dr Anna Nowakowska - z-ca przewodniczącego
 3. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 4. dr Rafał Drewniak
 5. dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 6. mgr inż. Dorota Stosik - sekretarz
 7. Michał Kowalczyk student ZIP

 

Wydziałowy Zespół Planistyczny

 dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska

 1. dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska- przewodnicząca
 2. mgr inż. Daniel Zwierzchowski
 3. dr inż. Wojciech Żarski
 4. dr Anna Nowakowska

 

Wydziałowy Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Ryzyka

 

 1. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP - przewodnicząca
 2. dr Lidia Nowakowska
 3. dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska - sekretarz
 4. inż. Ewa Zuba