header05

Komisje

Komisje

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

 

 

 1. dr Danuta Andrzejczyk - przewodnicząca
 2. mgr Anna Nowakowska - z-ca przewodniczącej
 3. dr inż. Anna Jakubczak
 4. dr inż. Ewa Koreleska
 5. dr Anna Michalska
 6. Marlena Cichocka - studentka studiów I stopnia kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
 7. Agnieszka Meyer - studentka studiów I stopnia kierunek: zarządzanie
 8. mgr Magdalena Kruszewska - studentka studiów I stopnia kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

 


Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 

 1. dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska - przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP - z-ca przewodniczącej
 3. prof. dr hab. Robert Karaszewski
 4. dr Zofia Zgoda
 5. dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
 6. prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 7. Ewa Jendykiewicz - studentka studiów II stopnia kierunek: zarządzanie
 8. Katarzyna Rutkowska - studentka studiów II stopnia kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
 9. Alicja Lewandowska - studentka studiów I stopnia kierunek: finanse i rachunkowość
 10. dr Grzegorz Hoppe - Prezes Remondis Bydgoszcz Sp. z o. o.

 

Wydziałowy Zespół ds. weryfikacji wiedzy o ECTS

 

 

 

 1. dr Maciej Schulz - przewodniczący
 2. dr Lidia Nowakowska
 3. mgr Katarzyna Samek
 4. Katarzyna Zych - studentka studiów II stopnia kierunek: zarządzanie
 5. Natalia Buchalska - studentka studiów I stopnia kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 

 1. dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP - przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP - sekretarz
 3. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP
 4. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 5. dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
 6. dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

 

 

 

Wydziałowa Komisja ds. Nauki

 

 1. dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP - przewodniczący
 2. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP - z-ca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Robert Karaszewski
 4. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP
 5. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 6. dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP
 7. mgr Aneta Wójcik - sekretarz

 

 

 

Wydziałowa Komisja Konkursowa

 1. dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Robert Karaszewski
 3. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP
 4. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP
 5. dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP
 6. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 7. dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
 8. dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

 

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

 

 1. dr inż. Małgorzata Zajdel
 2. dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka
 3. dr Krzysztof Grochowski
 4. mgr inż. Katarzyna Radecka
 5. dr Maciej Schulz
 6. mgr Cezary Graul
 7. Weronika Ręba - studentka studiów I stopnia kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 

 1. dr inż. Marek Sikora - przewodniczący
 2. mgr Anna Nowakowska - z-ca przewodniczącego
 3. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 4. dr Rafał Drewniak
 5. dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 6. mgr inż. Dorota Stosik - sekretarz
 7. inż. Magdalena Hebda, studentka ZIP II stopień

 

 

 

Wydziałowy Zespół Planistyczny

 

 1. dr Danuta Andrzejczyk - przewodnicząca
 2. dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 3. mgr inż. Daniel Zwierzchowski
 4. mgr inż. Wojciech Żarski
 5. mgr Anna Nowakowska

 

 

 

Wydziałowy Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Ryzyka

 

 1. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP - przewodnicząca
 2. dr Lidia Nowakowska
 3. dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska - sekretarz
 4. inż. Ewa Zuba