header05

Komisje

Komisje

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

 

 1. dr Danuta Andrzejczyk - przewodnicząca
 2. mgr Anna Nowakowska - z-ca przewodniczącej
 3. dr inż. Anna Jakubczak
 4. dr inż. Ewa Koreleska
 5. dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 6. dr Anna Michalska
 7. Marlena Cichocka - studentka studiów I stopnia kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
 8. Agnieszka Meyer - studentka studiów I stopnia kierunek: zarządzanie
 9. mgr Magdalena Kruszewska - studentka studiów I stopnia kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

 


Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 

 1. dr Zofia Zgoda - przewodnicząca
 2. dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska - z-ca przewodniczącej
 3. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP
 4. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP
 5. dr Grażyna Voss
 6. prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 7. prof. dr hab. Robert Karaszewski
 8. dr hab. Barbara Murawska, prof. nadzw. UTP
 9. Marek Kamiński - student kierunku Zarządzanie
 10. Natalia Buchalska - studentka kierunku Zarządzanie i inżynieria Produkcji
 11. Alicja Lewandowska - studentka kierunku finanse i rachunkowość
 12. Adrianna Lis - studentka kierunku zarządzanie
 13. dr Grzegorz Hoppe - Prezes Remondis Bydgoszcz Sp. z o. o.

 

Wydziałowy Zespół ds. weryfikacji wiedzy o ECTS

 

 1. dr Krzysztof Śmiatacz - przewodniczący
 2. dr Lidia Nowakowska
 3. dr Maciej Schulz
 4. dr inż. Ewa Koreleska
 5. Natalia Buchalska - studentka studiów I stopnia, kierunku: zarządzanie i
  inżynieria produkcji oraz II stopnia na kierunku: Zarządzanie
 6. Adrianna Lis - studentka studiów I stopnia, kierunku: zarządzanie i
  inżynieria produkcji oraz II stopnia na kierunku: Zarządzanie

 

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 

 1. dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP - przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP - sekretarz
 3. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP
 4. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 5. dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
 6. dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

 

Wydziałowa Komisja ds. Nauki

 

 1. dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP - przewodniczący
 2. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP - z-ca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Robert Karaszewski
 4. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP
 5. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 6. dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP
 7. mgr Aneta Wójcik - sekretarz

 

Wydziałowa Komisja Konkursowa

 1. dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Robert Karaszewski
 3. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP
 4. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP
 5. dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP
 6. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 7. dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
 8. dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

 

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

 

 1. dr inż. Małgorzata Zajdel - przewodnicząca
 2. dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka
 3. dr Krzysztof Grochowski
 4. mgr inż. Katarzyna Radecka
 5. dr Monika Klemke-Pitek
 6. mgr inż. Dorota Szrejber
 7. Weronika Ręba - studentka studiów I stopnia kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 

 1. dr inż. Marek Sikora - przewodniczący
 2. mgr Anna Nowakowska - z-ca przewodniczącego
 3. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 4. dr Rafał Drewniak
 5. dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 6. mgr inż. Dorota Stosik - sekretarz

 

Wydziałowy Zespół Planistyczny

 

 1. dr Danuta Andrzejczyk - przewodnicząca
 2. dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 3. mgr inż. Daniel Zwierzchowski
 4. mgr inż. Wojciech Żarski
 5. mgr Anna Nowakowska

 

Wydziałowy Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Ryzyka

 

 1. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP - przewodnicząca
 2. dr Lidia Nowakowska
 3. dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska - sekretarz
 4. inż. Ewa Zuba