Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP

Arkadiusz.Januszewski@utp.edu.pl

+48 52 / 340 88 64