Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

Malgorzata.Michalcewicz-Kaniowska@utp.edu.pl

+48 52 / 340 81 76