Pawe_Modrzyski2

Adiunkt
dr Paweł Modrzyński

ul. Fordońska 430
pokój: 209
telefon: 52 340 88 76
e-mail: pawel.modrzynski@utp.edu.pl


konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018:

środa 14:15 - 15:15

piątek 11:00-12:00

ukończone studia wyższe:

 

- ukończone studia wyższe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1999, kierunek zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie finansami, tytuł zawodowy mgr ekonomii; 

- doktorat: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2008, uzyskany stopień: doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia;

- Studia podyplomowe: Studia Menedżerskie MBA “Executive Master of Business Administration”, Dominican University USA, Wydział Nauk Ekonomicznych I Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2008, uzyskany dyplom MBA;

- Studia podyplomowe: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2000,  rachunkowość

- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Odział w Toruniu, 2001, egzamin na głównego księgowego

 

  • 2016 - Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 2014-2016 - Kanclerz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
  • 2012-2014 - Z-ca Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • 2012-2014 - Adiunkt w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, UMK Toruń
  • 2009-2012 - Kanclerz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Od 2012 - Ekspert w Komitecie Regionów UE
  • Od 2009 - Ekspert Ministerstwa w dziedzinie „szkolnictwo wyższe”, Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

 

 

Granty badawcze:

- 08.2011 Stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, nr A/11/13760, Instytucja goszcząca: Deutsches Studentenwerk Berlin, lipiec 2012

- 2008-2009 Projekt: "Ludzie starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Tendencje rozwojowe i możliwości aktywizacji”, Projekt naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. Zenona Wiśniewskiego, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy WNEiZ UMK w Toruniu

- 2001-2004 Grant KBN "Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne – możliwości wykorzystania w procesie integracji Polski z międzynarodowym rynkiem finansowym" Uczestnik zespołu badawczego grantu naukowego pod kierownictwem prof. dr hab. Danuty Dziawgo. Projekt nr 5 H02C 055 20, Katedra Rachunkowości WNEiZ UMK w Toruniu