brak zdjęcia

Adiunkt
dr Anna Michalska

ul. Fordońska 430
pokój: 25
telefon: 52 340 88 68
e-mail: atm3@poczta.onet.pl

 

 • 2011 – Otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
 • 1998-2003 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - magister psychologii

 

Zagadnienia psychologii zarządzania, psychologii pracy, psychologii ekonomicznej, psychologii społecznej i psychologii stosowanej.

 

 • 2008 - Praca dydaktyczno – naukowa na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone z przedmiotów: psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowania organizacyjne, negocjacje, techniki negocjacyjne i coaching.
 • 31.01.2006 Warsztaty na temat przygotowania i realizacji projektów wymian i staży organizowane przez Wydział Inicjatyw Europejskich i Krajową Agencję Programu Leonardo da Vinci, gdzie prezentowałam projekt dla studentów Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
 • 2005 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny.
 • 1-2.12.2005 Warsztaty dla Uczelnianych Koordynatorów Programu Sokrates –Erasmus, organizowane przez Narodową Agencję Programu SOCRATES – Erasmus w Warszawie.
 • 29.06.2005 Warsztaty Programu Leonardo da Vinci na temat zarządzania projektami wymian i staży organizowane przez Krajową Agencję Programu Leonardo da Vinci w Warszawie.
 • 09.05.2005 Warsztaty na temat Katalogów Przedmiotów ECTS organizowane przez Narodową Agencję Programu SOCRATES – Erasmus w Warszawie. .
 • 2003 Szkolenie w zakresie I i II części Kinezjologii Edukacyjnej “Brain Gym” metody dr Paula Dennisona
 • 2002 Szkolenie prowadzone przez Jolantę Berezowską na temat: Terapia ofiar i sprawców przemocy.
 • 2002 Seminarium monograficzne prowadzone przez prof. dr hab. Bogdana Pietrulewicza z Uniwersytetu Laval w Quebeku (Kanada) nt. Podstawy psychometrii stosowanej.
 • 2001 Warsztaty w zakresie podstaw Metody Ruchu Rozwijającego V.Sherborne.
 • 2001 Warsztaty metodyczne: Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu
 • 1999 Seminar on Teaching English as Foreign Language.
 • 1998 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 

 

Członkostwo i stanowiska w organizacjach:

 

od 05.2002 Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Działalność naukowa:

Opiekun Międzywydziałowego Psychologicznego Koła Naukowego

 

Publikacje 2007 - 2011

 

1.    Style kierowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 253 – 258.

2.    Poziom i jakość życia kobiet w gminie Brześć Kujawski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Lublin, 2008, s. 259 – 262.

3.    Style kierowania w przedsiębiorstwach spółdzielczych, Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Seria Monografie nr 160, red. Bylok F., Harciarek M., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2009, s. 64 – 72.

4.    Style kierowania w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XI, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Olsztyn, 2009, s. 285 – 290.

5.    Rozwój przedsiębiorczości agroturystycznej, Zrównoważony Rozwój Lokalny Warunki Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Tom II, Wydawnictwo Stowarzyszenie Naukowe – Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin, 2010, s. 95 – 100.

6.    Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XII, Zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Szczecin, 2010, s. 275 – 280.

7.    Monografia pod tyt.: CROSS-BORDER INITIATIVES TO FACILITATE ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT IN THE V4 COUNTRIES AND IN UKRAINE, red. Prof. Dr. László Villányi.

Artykuł: Wyszkowska Z., Michalska A., “Cooperation between Business Sector and Student Organizations” s. 98-105. Wydawnictwo: Szent István University. Gödöllő, Hungary. 2010. 

8.    Systemy motywacyjne stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, Seria Monografie nr 205, red. Blok F., Słocińska A., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2011, s. 291 – 303.

9.    Wyszkowska Z., Michalska A., Zarządzanie zasobami pracy w szpitalu, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 38, Dylematy zarządzania podmiotami opieki zdrowotnej, red. tomu Urbańczyk E., Wydawnictwo Bell Studio Warszawa, Bydgoszcz, 2011, s. 273 – 287.

10.    Efektywność aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIII, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Wrocław, 2011, s. 226 – 230.

11.    Dofinansowania dla bezrobotnych na uruchomienie działalności gospodarczej, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Zeszyt nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2011, s. 304 – 312.