brak_zdjecia

Adiunkt
dr inż. Ewa Koreleska

ul. Fordońska 430
pokój: 201
telefon: 52 340 80 97, 603 523 229
e-mail: Ewa.Koreleska@utp.edu.pl


konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018:

środa 9:45 - 11:45

2006 - doktor nauk ekonomicznych, SGGW, Warszawa

marketing, rynek żywności ekologiczne w Polsce i w Europie, zachowania konsumentów, rolnictwo ekologiczne

Badania statutowe – BS 20/2013 – Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw i regionów.

Rok 2016

1. Ciak J., Gotowska M., Goździewska-Nowicka A., Jakubczak A., Koreleska E., Michalska A., Murawska A., Voss G., Wyszkowska Z., Wyzwania współczesnej gospodarki, Wydawnictwa Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2016 r.

2. Koreleska E., Rola ekotargów w promocji zrównoważonej konsumpcji, Handel Wewnętrzny, nr 62, s. 40 – 51, 2016 r.

3. Koreleska E. Zachowania niemieckich konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych, Konsumpcja i rozwój, 16, s.45-57..

4. Koreleska E., Ziaja P., Preferencje zakupowe konsumentów owoców ekologicznych w regionie kujawsko-pomorskim, Marketing i Rynek, nr 10, s. 246 – 256, 2016 r.

5. Koreleska E., Chwal K., Ocena dostępności żywności ekologicznej w punktach sprzedaży w Bydgoszcz,. Roczniki Naukowe SERiA, XVIII, 5, 87-91

6. Kożuch A., Koreleska E. Zakup i spożycie pieczywa ekologicznego – preferencje konsumentów. II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.”Uwarunkowanie rozwoju rynku produktów ekologicznych w teorii i praktyce”, UTP Bydgoszcz 18.01. 2016. - poster

7. Koreleska E., Kruszewska M., Uwarunkowania prawne znakowania i reklamy biokosmetyków w Austrii, II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.”Uwarunkowanie rozwoju rynku produktów ekologicznych w teorii i praktyce”, UTP Bydgoszcz 18.01.2016 – poster

8. Lopusnak Galyna S., Koreleska E., Socialnye aspekty razvitia Ukrain,, Finansy, ucet, banki 2016, 21, 1, 21-34.

 

Rok 2015

9. Koreleska E., Proces tworzenia marek ekologicznych oraz ich atrybutów w Austrii, Szwajcarii oraz w Niemczech, Marketing i Rynek, nr 10, s. 169-178, 2015 r.

10. Koreleska E., Kuczyńska B., Ocena stron internetowych przedsiębiorstw ekologicznych, Roczniki Naukowe SERiA - 2015, XVII, zeszyt 6, s. 121-125, 2015 r.

11. Świerzyńska K., Koreleska E, Eko-oferta edukacyjna szkół wyższych w Polsce na tle innych krajów UE, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Uwarunkowania rozwoju rynku produktów ekologicznych w teorii i praktyce” UTP Bydgoszcz, 2015 – poster

12. Koreleska E., Rynek produktów ekologicznych, Format UTP, 1, 2015, s. 72.

13. Koreleska E. Ekologicznie po Republice Federalnej Niemiec, Format UTP, 3/4, s.71, 2015.

14. Ferenc A., Łamasz G., Koreleska E,. Determinanty wyboru środka transportu oraz ich promocja w opinii młodych pasażerów, Technika Transportu Szynowego, 2015 s. 497-501.

15. Ferenc A., Koreleska E. Innowacje w logistycznej obsłudze pacjenta – zastosowanie dronów, Technika Transportu Szynowego, 12, 2015, 492-496.

16. Ferenc A., Koreleska E., Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako element logistycznego systemu ratownictwa medycznego w Polsce na tle rozwiązań w Austrii i Szwajcari,. Logistyka, 6, s. 1396-1403, 2015.

17. Ferenc A., Koreleska E., Burak A. Wybrane aspekty logistyczne ratownictwa medycznego w Polsce na tle rozwiązań niemieckich, Logistyka, 4, 7417-7424, 2015.

 

Rok 2014

18. Koreleska E: Znaczenie targów BioFach w opinii wystawców, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVI, z. 6., Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2014, s. 263-267.

19. Koreleska E., Owczarz A.: Marketing terytorialny na przykładzie miasta Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności turystycznej i form promocji miasta, Marketing i rynek 2014, nr 10, s. 403-410.

20. Ferenc A., Martynek R., Mućka J., Koreleska E., Zagrożenie bioterroryzmem w opinii pracowników służby zdrowia (w:) Cipora E. (red.) Ratownictwo w systemie bezpieczeństwa państwa PWSZ, Sanok 2014, s. 111-126. 

21. Ferenc A., Kowalczyk T., Tlappa J., Koreleska E,  Działania państwowego ratownictwa medycznego w przypadkach użądlenia i ukąszenia przez owady błonkoskrzydłe.(w:) Cipora E. (red.) Ratownictwo w systemie bezpieczeństwa państwa PWSZ, Sanok 2014, s. 55-70.

22. Burak A., Mućka J., Ferenc A., Koreleska E,  Skala zjawiska bezdomności w szpitalnych oddziałach ratunkowych w oparciu o analizę przeprowadzoną w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy, III Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Specjalizacje w działaniach ratowniczych, medycznych i systemach wsparcia”, Materiały konferencyjne, PWSZ Sanok 2014, s. 16.

23. Ferenc A., Burak A., Koreleska E., Tlappa J.,  Polskie standardy medycznych działań ratowniczych z początku XIX wieku na podstawie analizy "Dzienników Wileńskich”, III Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Specjalizacje w działaniach ratowniczych, medycznych i systemach wsparcia”, Materiały konferencyjne, PWSZ Sanok 2014, s. 23.