brak_zdjecia

Profesor nadzwyczajny UTP
prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk

ul. Fordońska 430
pokój: 104
telefon: 52 340 88 75
e-mail: s.kaczmarczyk@utp.edu.pl
konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018: poniedziałek 13:00-15:00

 

Wykształcenie wyższe – Uniwersytet Gdański 1973 r.

 

 – badania marketingowe

– metodyka badań naukowych

– jakościowe badania marketingowe,

– marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem,

– komunikacja marketingowa,

– systemy wizualnej identyfikacji przedsiębiorstwa,

– zastosowania badań marketingowych

 

– 1973-1975 – praca w zawodzie handlowca w PHZ "Baltona" w Gdyni,

– 1975-2000 – praca naukowo-badawcza i dydaktyczna na YG w Sopocie,

– 1990-1991 – kierownik Zakładu Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego w Instytucie Handlu Zagraniczneglo UG,

– 1990-1993 – zastępca ds naukowych Dyrektora Instytutu Handlu Zagranicznego UG,

– 1990-2005 – dyrektor i wspólnik firmy badawczo-doradczej Instytut Usług Marketingowych "Eurotest" w Gdańsku,

– 1997-2016 – praca naukowo-badawcza i dydaktyczna na UMK w Toruniu,

– 1998-2016 – kierownik Katedry Marketingu i Handlu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu,

– 1989-1996 – doradca i szkoleniowiec w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierownniczego w Gdańsku,

– 1994-2016 – praca (głównie edukacyjna) z przerwami na kliku uczelniach publicznych i prywatnych, w tym Akademia Morska w Gdyni, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów,       Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Szkoła Wyższa im. B.Jańskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku,

 A) Książki

 1) Badania marketingowe. Metody i techniki, wyd. 3, PWE, Warszawa 2002,

 2) Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie      przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007,

3) Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarzadcze i systemowe z przykładami, ODDK,      Gdańsk  2008 (współautor R.Pałgan),

4) Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, wyd.4, PWE, Warszawa 2014.

 B) Współatorstwo książek (wybrane)

1) Metody badania skuteczności i efektywności reklamy, [w:] Komunikacja marketetingowa, red. M.Rydel, ODDK, Gdańsk 2001,

2) Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, [w:] Marketing. Podręcznik akademicki, red. K.Andruszkiewicz, TNOiK, Toruń 2011, 

3) Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian, tom 1, raport z badania, red. S.Kaczmarczyk, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2002, (redakcja i współautorstwo),

4) Przedmiot badań naukowych w dyscyplinie "nauka o marketingu", [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, red. S.Figiel, PWE, Warszawa 2010,

5) Wielkie zbiory danych w badaniach marketingowych, [w:] Metody badań marketingowych. 

Modelowanie, technologia, wizualizacja, red. A.Grześkowiak i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2016.

C) Ważniejsze artykuły naukowe

 1) Zarys metodyki prac doktorskich i habilitacyjnych, "Pieniądze i Więź", nr1, wiosna 2006, 

2) Nowe instrumenty w działaniach marketingowych, "Handel Wewnętrzny", październik 2006, 

3) Produkty marketingowe jako wynik pracy specjalistów ds. marketingu, "Handel Wewnętrzny", czerwiec  2009,

4) Kształtowanie produktu w polskich przedsiębiorstwach, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik 2011, 

5) Kryteria podziału badań marketingowych na ilościowe i jakościowe, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty 2014, 

6) Marketing in Polish Enterprises – Mazowieckie Voivodship and Beyond, "Annals of Marketing Management & Economics", Warsaw University of Life Sciences – SGGW,                    vol. 1, no 2, 2015, 

7) System nowego marketingu w świetle krytyki jego podstawowego paradygmatu, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik 2016, 

8) Wstępne etapy badań marek towarowych produktów regionalnych, 'Marketing i Rynek", nr 10/2017.