brak_zdjecia

Adiunkt
dr Zofia Zgoda

ul. Fordońska 430
pokój: 101
telefon: 52 340 84 35
e-mail: zzgoda@utp.edu.pl
konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018: poniedziałek 15:00-17:00

 

 • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej mgr filozofii
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika - dr nauk humanistycznych, dyscyplina filozofia, specjalność - etyka

 

 

 • Etyka naukowa w szkole Lwowsko- Warszawskiej.
 • Dialog we współczesnej kulturze.
 • Etyki zawodowe. Etyka w biznesie i zarządzaniu- uwarunkowania. Społecznie odpowiedzialny biznes- wymiar etyczny. Etos uczonego- nauczyciela akademickiego
 • Projekt badawczy- BS  25/2011 pt. Europejskie systemy polityczno-prawne i kulturowe uwarunkowania narodowe.

 

 

 • Pracownik naukowo- dydaktyczny w UTP na stanowisku adiunkta.
 • Kierownik Kursu Przygotowania Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich UTP.
 • Kierownik Kursu Przygotowania Pedagogicznego dla słuchaczy wszystkich stopni kształcenia w UTP oraz absolwentów uczelni o profilu technicznym i rolniczym.
 • 2012- 2013-  specjalista ds. szkoleń – WSPR- Bydgoszcz (etyka w zawodach medycznych). 
 • Współpraca z instytucjami samorządowymi- przygotowywanie kodeksów etycznych oraz  prowadzenie szkoleń.   

 

od 2014 roku

 

 

 • Programy etyczne firm jako element budowania strategii organizacji, w: Marketing i Rynek 10/2014,s.227-235.
 • Obszary Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu. Uwarunkowania zachowań polskiego konsumenta, w: Handel wewnętrzny 2015, nr4.
 • Wartości moralne w zarządzaniu przedsiębiorstwem,  w: Marketing i Rynek 10/2015, 397-406.
 • Model opiekuna spolegliwego a zarządzanie etyką w organizacji,  w: Studies  & Proceedings Of Polish Association For Knowledge  Managment, nr 75, Bydgoszcz 2015,s.100-110.
 • Uwarunkowania postaw moralnych menadżera w funkcjonowaniu organizacji w regionie, w: Marketing  i Rynek, 10/2016, s. 605-614.