w.szymborski

Starszy wykładowca
dr Wojciech Szymborski

ul. Fordońska 430
pokój: 200
telefon: 52 340 84 43
e-mail: wojszymb@wp.pl
konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018: wtorek 11:00-13:00

Wykształcenie wyższe

z ostatnich 3 lat - od 2014r.

 

Monografie:

1. Dynamika biegunowości na Bliskim Wschodzie, Bydgoszcz 2015

 

Artykuły w czasopismach:

1. Klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) jako instrument definiowania obszarów problemowych w Unii Europejskiej, w: Marketing i Rynek 10/2015.

2. Pozycja konkurencyjna regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie modernizacji struktur gospodarczych (współautor M. Szatlach), w: Marketing i Rynek 10/2015. 

3. Metropolie jako przestrzeń rozwoju społecznego, kulturalnego 

i ekonomicznego we współczesnym świecie (współautor M. Bierzyńska-Sudoł), w: Marketing i Rynek 10/2015.

4. Aspekty konceptualne i organizacyjno-prawne polityki regionalnej z uwzględnieniem zasobów wiedzy i szkolnictwa wyższego, Marketing i Rynek, 10/2016