grochowski

Adiunkt
dr Krzysztof Grochowski

ul. Fordońska 430
pokój: 310
telefon: 52 340 88 57
e-mail: k.grochowski@utp.edu.pl
konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018: środa 11:00 - 13:00

 

 • 2015 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Doskonałości Biznesowej - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
 • Temat rozprawy doktorskiej: "Zakres i warunki stosowania zarządzania strategicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach - na przykładzie sektora usług transportowych"
 • 2004 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Studia II stopnia - kierunek zarządzanie i marketing, specjalność organizacja i kierowanie przedsiębiorstwem
 • 2002 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finanse i Bankowość, Studia I stopnia - specjalność Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw

 

- Zarządzanie strategiczne w MSP

- Strategiczna Karta Wyników

- Zarządzanie procesowe

- Zintegrowane systemy zarządzania klasy ERP

- Controlling

- Logistyka

 

 • Od 2015 r. Adiunkt - Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • 2013 - 2015 r. Asystent - Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • 2005 - 2013 r. Nauczyciel akademicki, Koordynator Biura Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Koordynator Wydziałowy w ramach projektu unijnego POKL, trener - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • 2003 - 2004 r. Specjalista ds. finansowych - Centrum Onkologii w Bydgoszczy
 • 2003 r. Kontroler finansowy - Ahold Polska Sp. z o.o. Departament Hipermarkety
 • 1998 - 2002 r. Specjalista ds. ekonomiczno - finansowych - IBIS Ltd. International Bakery Industries "Spomasz" Sp. z o.o. w Szubinie
 • 1997 - 1998 r. Doradca klienta - Bank Przemysłowo Handlowy S. A.
 • 1996 - 1997 r. Księgowy - "PASACO" Sp. z o.o. Papiery Powlekane Bydgoszcz

Ponadto:

 • członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowej "Zastosowanie technologii informacyjnych w administracji publicznej oraz narzędzi business intelligence w zarządzaniu budżetami jednostek samorządu terytorialnego" w roku 2015,
 • realizacja wewnętrznego grantu badawczego nt.: "Stopień wykorzystania procesów zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach sektora MSP",
 • napisanie i realizacja bonu na innowacje dla przedsiębiorstwa czego efektem było zbudowanie narzędzia informatycznego do oceny pracowników w każdej branży,
 • wielokrotny udział w komitecie organizacyjnym konferencji nt.: "Transport, rozwój regionalny, ekologia" organizowany przez Instytut Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Gospodarki,
 • autor programu studiów podyplomowych "Zintegrowane systemy zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie" (WSG Bydgoszcz),
 • autor programu warsztatów "Laboratorium treningu kierowniczego" (WSG Bydgoszcz),
 • realizacja szkoleń dla firm z zakresu zarządzania np. warunki skutecznego zarządzania strategicznego, strategiczna karta wyników, budowanie zespołu, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • tworzenie analiz oraz procesów wdrożeniowych dla firm np. z zakresu controllingu, strategicznej karty wyników, jak i przeprowadzanie audytów np. logistycznych, systemów motywacyjnych, systemów ocen pracowniczych.

 

z ostatnich 3 lat - od 2014r.

 

 1. L. Drelichowski, K. Grochowski, J. Kurkus, D. Zwierzchowski, „Doskonalenie rozwiązań logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowań systemu klasy ERP MS DYNAMICS AX w przedsiębiorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy”, PSZW tom 68, Bydgoszcz 2014, s. 71-81.
 2. Ludosław Drelichowski, Grzegorz Dzieża, Krzysztof Grochowski, Marek Sikora, Daniel Zwierzchowski „Infrastruktura rozwiązań logistycznych środkiem buforowania ryzyka w globalnej gospodarce” [w:] Natura i uwarunkowania ryzyka, red. I. Staniec, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 161-171.
 3. Krzysztof Grochowski, „Czynniki determinujące zakres i elastyczność usług logistycznych w badaniach regionalnych”, Czasopismo „Logistyka” 6/2014, s.12733-12744.
 4. Krzysztof Grochowski, Daniel Zwierzchowski „Wykorzystanie narzędzia data mining w nadawaniu rang instrumentom konkurowania przedsiębiorstw usług transportowych sektora MSP”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica nr 38, Szczecin 2015, s. 37-47.
 5. Krzysztof Grochowski „Zrównoważona karta wyników narzędziem do formułowania celów strategicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach branży TSL”, PSZW tom 78, Bydgoszcz 2016, s. 44-54.
 6. Krzysztof Grochowski „Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach usług transportowych a proces kształcenia studentów z zakresu systemów klasy ERP”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie z. 93, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016, s. 163-172.
 7. Krzysztof Grochowski, Arkadiusz Januszewski „State of knowledge of the ERP systems - results of the pilot study performed among management faculty students” Conference Paper ·July 2016 with International Conference on Education and New Learning Technologies
 8. K. Grochowski, D. Zwierzchowski, Performance appraisal at SME sector transport service providers as a motivator for informed strategic management, Torun Business Review - 2016, 15, 3, s. 45-52.
 9. Krzysztof Grochowski, Daniel Zwierzchowski „Wpływ wiedzy menedżerów na zakres implementacji zarządzania strategicznego w sektorze MSP - na przykładzie przedsiębiorstw usług transportowych”, Opracowanie złożone do druku w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (wydane będzie w 2017)