Pracownia Controllingu

Pracownia Controllingu

ul. Fordońska 430

pok. 213, 214

Główne kierunki badań:

 • rachunek kosztów działań (Activity-based Costing, Activity-Based Management),
 • systemy informatyczne w controllingu i rachunkowości (zarządczej i finansowej),
 • systemy business intelligence.

wkrótce...

Proponowana problematyka prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich realizowanych w Pracowni Controllingu:


Grupa 1 - Tematy realizowane z koniecznością dostępu do obiektu badawczego

 • Organizacja księgowości na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
 • Model rachunku kosztów działań dla wybranego przedsiębiorstwa.
 • Wielostopniowy rachunek marż pokrycia w wybranym przedsiębiorstwie.
 • Analiza systemu informatycznego w wybranym przedsiębiorstwie.
 • Ocena systemu informatycznego w wybranym przedsiębiorstwie.
 • Funkcjonalność systemu informatycznego w wybranym przedsiębiorstwie.
 • Proces wdrożenia systemu informatycznego w wybranym przedsiębiorstwie.
 • Organizacja procesów (produkcyjnych, logistycznych itp.) na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
 • Ocena przydatności systemu informatycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
 • Działanie systemu controllingu (budżetowania) w wybranym przedsiębiorstwie.
 • Uwarunkowania wdrożenia systemu budżetowania w wybranym przedsiębiorstwie.
 • Proces wdrożenia systemu budżetowania w wybranym przedsiębiorstwie.
 • Zasilenia informacyjne systemu budżetowania w wybranym przedsiębiorstwie.


Grupa 2 - Tematy realizowane bez konieczności dostępu do obiektu badawczego

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie (na podstawie opublikowanych sprawozdań finansowych).
 • Porównanie kondycji finansowej przedsiębiorstw z wybranej branży (na podstawie opublikowanych sprawozdań finansowych).
 • Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w zarządzaniu (na wybranych przykładach).
 • Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w rachunkowości (na wybranych przykładach).
 • Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w controllingu (na wybranych przykładach).
 • Wykorzystanie rachunku kosztów działań w doskonaleniu procesów biznesowych.
 • Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Analiza funkcjonalności systemów finansowo-księgowych.
 • Zastosowania systemów CRM w marketingu.
 • Narzędzia opisu procesów - analiza cech.
 • Modelowanie procesów na wybranych przykładach.
 • Podejście procesowe w zarządzaniu organizacją gospodarczą.

wkrótce...