katarzyna-samek

Asystent
mgr Katarzyna Samek

ul. Fordońska 430
pokój: 213
telefon: 52 340 88 64
e-mail: katarzyna.samek@utp.edu.pl
konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018: piątek 12:00-12:00 w sali 213
Urlop: 29.01-9.02.2018

2014 - do chwili obecnej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Kierunek: Nauki o zarządzaniu

studia stacjonarne trzeciego stopnia 

 

2015 - 2016

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunek: Marketing internetowy i e-biznes

studia podyplomowe 

 

2012 - 2014 

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Zarządzania

Kierunek: Zarządzanie spec. zarządzanie logistyką

Tytuł: Magister 

 

2011 - 2013

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Kierunek: Administracja

Tytuł: Licencjat 

 

2010 - 2012

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Zarządzania

Kierunek: Zarządzanie spec. zarządzanie i marketing w organizacji gospodarczej

Tytuł: Licencjat 

ZAINTERESOWANIA:

 

 •     Marketing
 •     Media społecznościowe
 •     Marketing internetowy

 

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

01.10.2012 - 1.03.2013

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Projekt: „Analiza zwyczajów i postępowania konsumentów na rynku mleka i przetworów mlecznych"

Stanowisko: wykonawca

 

01.09.2013 - 31.12.2013

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Projekt: „Wykorzystanie text minigu w badaniach marketingowych"

Stanowisko: wykonawca

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2016 – do chwili obecnej

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki w Zarządzaniu

Stanowisko: Asystent

 

2015/2016

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Katedra Doskonałości Biznesowej

Praktyka zawodowa w prowadzeniu zajęć dydaktycznych:

- Symulacje i gry kierownicze (60h)

- Podstawy zarządzania (30h)

 

01.2016 - 03.2016

BOŚ Bank w Bydgoszczy

Stanowisko: stażysta - doradca klienta

 

06.2015 - 09.2015

AUCHAN Polska w Bydgoszczy

Stanowisko: stażysta - menadżer ds. sprzedaży

 

07.2013 - 12.2014

OKT Polska Sp. z o.o. obecnie Keeeper w Bydgoszczy

Stanowisko: asystent ds. marketingu

Profil zawodowy: Pracownik Działu Marketingu z umiejętnościami prezentacji oraz tworzenia i wdrażania projektów marketingowych. Prowadzenie projektów marketingowych i koordynowanie wdrażania innowacyjnych narzędzi marketingowych B2B i B2C.

 

 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

 

 • 2016 - stypendium naukowe doktoranckie
 • 2015 - odznaka honorowa dla najlepszego absolwenta Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • 2013/2014 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe
 • 2012/2013 - nagroda Rektora dla najlepszego studenta Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • 2011 - 2014 - stypendium naukowe studenckie
 • 2014 - Laureat Uczelniany w konkursie na Najlepszego Studenta RP w województwie kujawsko-pomorskim "Studencki Nobel 2014"
 • 2014 - Laureat Branżowy w konkursie na Najlepszego Studenta RP w województwie kujawsko-pomorskim "Studencki Nobel 2014"

 

 

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA:

 

 • Szkolenie "Google Analytics"
 • Szkolenie "Facebook w biznesie"
 • Szkolenie "Snapchat w biznesie"
 • Szkolenie "Instagram w biznesie"
 • Szkolenie "YouTube w biznesie"
 • Szkolenie "Marketing internetowy"
 • Szkolenie "CSR - strategia biznesowa XXI wieku"
 • Szkolenie "Asystent projektów"
 • Szkolenie "Asystent menadżera"
 • Szkolenie "Zarządzanie czasem i organizacją pracy w otoczeniu biznesowym"
 • Szkolenie "Negocjacje i przedsiębiorczość w biznesie"
 • Szkolenie "Marketing i promocja w gospodarce rynkowej"
 • Szkolenie "Horyzont 2020 - fundusze na wymianę pracowników naukowych, europejskie programy szkoleniowe dla młodych naukowców"
 • Szkolenie "Ekonometryczne modele dla cech jakościowych i ilościowych"
 • Kurs komputerowy zaawansowany

 

PUBLIKACJE NAUKOWE OD 2014

 

 1. A. Januszewski, K. Samek, Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie rentowności klientów wytwórni opakowań z tektury, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, 2016 
 2. K. Samek, K. Śmiatacz, Wartość dla klienta na przykładzie mobilnych aplikacji banków komercyjnych, "Marketing i Rynek 7/2016", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016 
 3. J. Nieżurawska, K. Samek, K. Śmiatacz, L. Nieżurawski, Knowledge transfer in Poland - opportunities and threats, INTED Proceedings 2016 
 4. K. Samek, Znaczenie jakości w obsłudze klienta na przykładzie sektora bankowego, "Marketing i Rynek", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016 
 5. B. Stelter, K. Samek, Wpływ koncepcji CSR stosowanej przez banki na ich wybór przez klientów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015 
 6. B. Stelter, K. Samek, Jakość obsługi klienta w placówkach administracji publicznej, Fundacja "Hutena", Elbląg 2015 
 7. A. Michalska, K. Samek, K. Śmiatacz, Rola komunikacji w unikaniu błędów menadżerskich,  "Marketing i Rynek 10/2014", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014 
 8. G. Owczarczyk-Szpakowska, K. Rudewicz, K. Samek, Odroczny podatek dochodowy, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO, Poznanń 2014 
 9. G. Owczarczyk-Szpakowska, K. Samek, Standardy jakości obsługi klienta jako forma marketingu stosowana przez banki, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruń 2014