AdobeStock_96238327_Preview.jpeg

Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu

Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu

Dane kontaktowe:

Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu

Wydział Zarządzania

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


ul. Fordońska 430

85-790 Bydgoszcz


Elżbieta Łopatkowa

Tel. +48 52 340 81 81

Główne kierunki badań:

- modelowanie systemów informatycznych wspomagających rachunek kosztów działań (ABC) i zarządzanie działaniami (ABM),

- zastosowania systemów business intelligence w rachunkowości zarządczej i controllingu,

- badanie procesu zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,

- wykorzystanie rozwiązań zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach sektora MSP,

- wykorzystanie koncepcji Strategicznej Karty Wyników do usprawnienia zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach,

- wykorzystanie systemów klasy ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwami,

- cele i uwarunkowania pomiaru dokonań,

- problemy zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego,

- przepływ informacji jako środek zwiększania efektywności procesów biznesowych,

- użyteczność w usługach on-line, w tym dla generacji 50+,

- informatyczne systemy zarządzania w inżynierii produkcji,

- utrzymanie zdatności obiektów technicznych.

Pracownia Controllingu