brak_zdjecia

Asystent
mgr Anna Nowakowska

ul. Fordońska 430
pokój: 109
telefon: 52 340 82 37
e-mail: anna.nowakowska@utp.edu.pl
konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018: poniedziałek 13:00-15:00

studia wyższe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo

przestępczość gospodarcza, model postępowania przygotowawczego, postępowanie dowodowe w procesie karnym, prawo karne materialne

 

udział w projektach badawczych: 

BS 4/2016 „Rozwój gospodarczy i jego uwarunkowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce”

BSM - 22/2016 „Model prowadzenia śledztw w sprawach o przestępstwa gospodarcze” 

 

 • asystent w Katedrze Ekonomii i Prawa Gospodarczego UTP w Bydgoszczy
 • członek komisji wydziałowych WZ UTP
 • praca w Kancelarii Radców Prawnych
 • praca w Kancelarii Notarialnej
 • praktyki w Sądzie Rejonowym
 • praktyki w kancelariach prawnych

 

 

 • Ewolucja koncepcji przestępstwa gospodarczego [w:] Wybrane problemy kary i karalności, pod red. A. Wedeł – Domaradzkiej i A. Purata, Bydgoszcz 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 104-120;
 • Regiony a napływ cudzoziemców do Polski – wybrane problemy, Marketing i Rynek 2016, nr 10, s. 327-341 [współautor];
 • Uwarunkowania postaw moralnych menedżera w funkcjonowaniu organizacji w regionie, Marketing i Rynek 2016, nr 10, s. 605-613 [współautor];
 • Śledztwo w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r. [w:] Nowe karne prawo dowodowe, pod red. T. Gardockiej i D. Jagiełło, Warszawa 2015, s. 67 – 77;
 • Prawne i polityczne znaczenie partnerstwa publiczno - prywatnego jako instrumentu  rozwoju regionalnego, Marketing i Rynek 2015 nr 10, s. 236 – 243 [współautor];
 • Krajowy Rejestr Karny jako baza danych i jego wykorzystanie, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 2015 nr 74, s. 56 - 68 [współautor];
 • Wartości moralne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Marketing i Rynek 2015 nr 10, s. 397 - 405 [współautor];
 • Przesłanki wyłączające odpowiedzialność przewoźnika za naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Logistyka 2015 nr 3, s. 5776 – 5780;
 • Prawa wyborcze cudzoziemców w państwach europejskich, [w:] Oblicza władzy. Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej, pod red. T. Nowakowskiego, Bydgoszcz 2014, s. 129-142 [współautor];