w.zarski

Asystent
dr inż. Wojciech Żarski

ul. Fordońska 430
pokój: 214
telefon: 52 340 88 69
e-mail: wojciech.zarski@utp.edu.pl

konsultacje w sem. zimowym 2017/2018:

wtorek 11:00-13:00

Absolwent Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy; kierunek: Rolnictwo, specjalność: Agronomia i Agrobiznes, tytuł zawodowy mgr inżyniera.

 

 • Inżynieria Produkcji
 • Systemy Wspomagania Decyzji
 • Odnawialne Źródła Energii

 

 

 • Stypendysta projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” (2014-2015)
 • Staż w przedsiębiorstwie·produkcyjnym PRS w ramach projektu "Naukowiec przedsiębiorcą(om)" (2010).
 • Pracownik dydaktyczno-naukowy UTP w Bydgoszczy (od 2009).
 • Stypendium LLP/Erasmus, Universidad Politécnica de Valencia, School of Rural Environments and Enology (2008).

 

 

 • Bojar W., Żarski W. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w dobie zmian klimatycznych, Marketing i Rynek 10/ 2016, s. 50-60.
 • Bojar W., Maciejewski F., Michalcewicz-Kaniowska M., Radecka K., Żarski W. Innowacyjność firm rodzinnych w kontekście współpracy międzypokoleniowej. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Tom I Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2016, str. 20-29.
 • Bojar W., Polkowski D., Żarski W. Innowacje w przedsiębiorstwie branży produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Monografia pod redakcją naukową Władysława Gierulskiego i Artura Maciąga, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2016, str. 324-333.
 • Żarski W., Logistyka zaopatrzenia i możliwości jej wspomagania w przedsiębiorstwie produkującym biopaliwa. Logistyka 4/2015 s.9987-9993.
 • Borowski S., Żarski W., Dulcet E., Kaszkowiak J., Zastempowski M., Logistyka dostaw surowca w produkcji biopaliw. Logistyka 4/2015 s.1821-1828.
 • Żarski W., Bojar W., Prospects for the development of renewable energy in agricultural enterprises from the Kujawsko-Pomorskie province, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Tom I Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2015, str. 211-217 
 • Bojar W., Bielski I., Woźnicka K., Żarski W., Brzykcy W. Współczesne uwarunkowania procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie spółki PKP Cargo S.A., Logistyka 6/2014 str. 12602-12611
 • Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Bojar W., Knopik L., Żarski W. 2014. Agroklimatologiczna ocena opadów atmosferycznych okresu wegetacyjnego w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014/ II 3, s. 643-656
 • Bojar W., Knopik L., Żarski J., Sławiński C., Baranowski P., Żarski W. Impact of extreme climate changes on the predicted crops in Poland. Acta Agrophysica, 2014, 21(4), 415-431.
 • Żarski W., Bojar W., Wykorzystanie oprogramowania result scorecard do wspomagania monitorowania strategii, przedsiębiorstwa transportowego, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Tom II Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2014, ISBN: 978-83-930399-6-8. Str. 914-922.