K.Woznicka

Asystent
mgr inż. Katarzyna Radecka

ul. Fordońska 430
pokój: 214
telefon: 52 340 88 69
e-mail: katarzyna.woznicka@utp.edu.pl

konsultacje w sem. letnim 2017/2018:

poniedziałek 11-13

 

  • 2003-2008  Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność Biotechnologia, studia stacjonarne, dyplom magistra inżyniera
  • 2005-2009  Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, kierunek Towaroznawstwo, specjalność Kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej, dyplom inżyniera
  • 2010-2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, specjalność Studia Menedżerskie, dyplom ukończenia studiów podyplomowych
  •  2012-2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, specjalność Zarządzanie Systemami Logistycznymi, dyplom ukończenia studiów podyplomowych
  •  2015-206 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, specjalność Zarządzanie Produkcją, dyplom ukończenia studiów podyplomowych

 

 

  • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  • Systemy komputerowego wspomagania zarządzania.

 

 

  • Od 09.2011 Asystent w Katedrze Inżynierii Zarządzania UTP w Bydgoszczy
  • 05.2009-09.2011 Asystent w Zakładzie Badawczym Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o. w Bydgoszczy 

 

Wpływ utrzymania ruchu maszyn na usprawnienie logistyki

W Bojar, K Woźnicka, A Nawrocki

Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 78, 4-12

 

Współczesne uwarunkowania procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie spółki PKP Cargo SA

W Bojar, I Bielski, K Woźnicka, W Żarski, W Brzykcy

Logistyka

 

Jakość usług zbiorowej komunikacji miejskiej w Bydgoszczy

M Sikora, K Woźnicka, I Pantkowska

Logistyka

 

MODEL UTRZYMANIA SPRAWNOŚĆI PROKUKCYJNEJ MASZYN, JAKO KLUCZOWY CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

K WOŹNICKA, K SIKORA