g_dzieza

Adiunkt
dr inż. Grzegorz Dzieża

ul. Fordońska 430
pokój: 311
telefon: 52 340 88 56
e-mail: zis@utp.edu.pl

konsultacje w sem. letnim 2017/2018:

poniedziałek 12:00-14:00;

 

 

 • 1982 - tytuł magistra inżyniera rolnictwa na Wydziale Rolniczym ATR w Bydgoszczy, w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa.
 • 1998 - stopień naukowy doktora nauk rolniczych w Zakładzie. Informatyki Stosowanej na Wydziale Rolniczym ATR w Bydgoszczy. 
 • 2002 - Podyplomowe Studia Informatyczne w Instytucie Matematyki i Fizyki ATR w Bydgoszczy.
 • 2007- Internal Auditor of the HACCP System, DPF MALON Wrocław
 • 2007 – Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy, WYG International, Warszawa 
 • 2010 - Akademia e-podpisu 
 • 2011 - Cisco Networking Academy – CCNA - WSHE Bydgoszcz

 

obszary zainteresowań naukowych:

 

 • Informatyka:

 

- programowanie – projektowanie, wykonanie, wykorzystanie aplikacji, porównanie, ocena funkcjonalności, przegląd,

- sieci komputerowe – projektowanie, zabezpieczenia, rozwiązania techniczne,

- bazy danych – projekty aplikacji, wykorzystanie aplikacji, porównanie, ocena funkcjonalności, przegląd,

- Systemy Zarządzania przedsiębiorstwem - wykorzystanie aplikacji, porównanie, ocena funkcjonalności, przegląd. Np. MRP, ERP, CRM, SCM,

- WWW – projektowanie, wykonanie własnej strony – sklepu itp., wykorzystanie aplikacji, porównanie, ocena funkcjonalności, przegląd rozwiązań CMS,

 

 • Logistyka:

 

- w zakresie zarządzania organizacją, sterowaniem zapasami, kanałów dystrybucji, w e-biznesie, organizacji transportu, współpracą z dostawcami, organizacji i oceny stosowanych rozwiązań,

 

 • Multimedia:

 

- projektowanie i wykonanie aplikacji multimedialnych, animacji, grafiki komputerowej, plakatów, reklam.

 

udział w projektach badawczych:

 

 • 1989-1991 prace w zespole badawczym realizującym projekt w dziedzinie zastosowań informatyki w analizie statystycznej - CPBR 10.6/A-1/03 nt. "Opracowanie projektów nowych układów doświadczalnych z zakresu genetyki, hodowli i technologii produkcji buraka" dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy.
 • 1994-1996 - udział w projekcie „Zintegrowany Wielodostępny System Informatyczny do Wspomagania Procesów Decyzyjnych w BZE BELMA w Bydgoszczy.
 • 1996-1998 – uczestnictwo w projekcie Tempus pt. „Ekonomika rolnictwa i Biotechnologia stosowana” (Agricultural Finance and Applied Biotechnology), umowa nr S_JEP 11446-96 w części dotyczącej ekonomiki rolnictwa.
 • Od lipca 2005 r. do 2007 aktywne uczestnictwo w Projekcie realizowanym przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Wstań unieś głowę”.
 • Od 2012 uczestnictwo w projekcie Joint Programming Initiative The FACCE JPI – MACSUR project w zakresie opracowana metody wspomagającej podejmowanie decyzji poprzez analizę wskaźnikową zgodną z określonym systemem rachunkowości, (np. FADN Farm Accountancy Data Network), funkcjonalnościami prognostycznymi opartymi na symulacji wyróżników decyzji optymalnych, jak też budowę modeli ekonomiczno-jakościowych . – integracja ze zmodyfikowanym modelem hybrydowym FARM DSS

 

 

 • 1998 opracowanie metody pozyskiwania informacji do oceny i wyposażenia gospodarstwa rolnego w maszyny do produkcji roślinnej.
 • Od 1999 roku - badania naukowe w zakresie  oceny możliwości adaptacyjnych gospodarstw indywidualnych wobec perspektywy integracji Polski z UE.
 • 1996 - Ekspertyza dla Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji w Bydgoszczy spółka z o. o. dotycząca „Kosztorysu na oprogramowanie i rozruch centralnej dyspozytorni Regionalnego Centrum Onkologicznego w Bydgoszczy”,
 • 1999 Ekspertyza dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego dotycząca kompleksowej oceny informatyzacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

 

 

 1. Drelichowski L., Dzieża G., Grochowski K., Sikora M., Zwierzchowski D., Infrastruktura rozwiązań logistycznych środkiem buforowania ryzyka w globalnej gospodarce. [W:] Staniec I. (red.), Natura i uwarunkowania ryzyka. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 161-171
 2. Bojar W., Dzieża G., Sikora M., Śpiewak J., Wyszkowska Z., Januszewski A., Żółtowski M., Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 4, 2014, ss. 7-18
 3. Drelichowski L., Dzieża G., Sikora M., Logistyka głównych grup agrobiznesu i skala osiąganych wyników działań exportowo-importowych po akcesji Polski z Unią Europejską. Logistyka 6/2014, pp. 13218-13221
 4. Dzieża G., Sikora M., Wdzięczny A., Latowski J., Analiza możliwości rozszerzenia funkcjonalności modułu planowania produkcji systemu ERP. Marketing i Rynek 10/2014, s. 251-257
 5. Dzieża G., Sikora M., Wdzięczny A., Mierzwińska E., Analiza logistyki zaopatrzenia punktów handlowych w centrum Bydgoszczy. Logistyka 6/2014
 6. Dzieża G., Sikora M., Murawski A., Rozwiązania logistyczne jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 75, Bydgoszcz 2015, ss. 50-58
 7. Bojar W., Żarski J., Knopik L., Kuśmierek-Tomaszewska R., Sikora M., Dzieża G. - Markov Chain as a Model of Daily Total Precipitation and a Prediction of Future Natural Events. International Conference “FACCE MACSUR Joint Workshops October 2015”, 27-30 October, 2015, Braunschweig, Germany
 8. Sikora M., Dzieża G., Smolińska Z., Wykorzystanie wybranych metod badawczych do usprawnienia zarządzania organizacją przedsiębiorstwa produkcyjnego. Marketing i Rynek 7/2016, s. 807-822
 9. Sikora M., Dzieża G., Jasiński M. Bezpieczeństwo danych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Olsztyn 2016
 10. Dzieża G., Sikora M., Wołk-Łaniewski B., Usprawnienie zarządzania jakością w logistyce produkcji kabli – case study. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2016, nr 78, ss. 34-43
 11. Dzieża G., Sikora M., Nowak A. The Implementation of the Enterprise Resource Planning System and its Influence on Logistics, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2016, nr 82, ss. 38-48
 12. Sikora M., Dzieża G., Świetlik P., Innowacyjne rozwiązania logistyczne na regionalnym rynku usług medycznych, Marketing i Rynek 2016, nr 10, ss. 466-475
 13. Sikora M., Bojar W., Dzieża G., Radecka K., Mikołajczyk A., Ewolucyjne podejście w usprawnianiu procesów magazynowych w działalności produkcyjnej Philips Lighting Poland w Pile. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie”, Koszęcin-Gliwice 2016