brak_zdjecia

Profesor nadzwyczajny UTP
dr hab. Leszek Knopik

ul. Fordońska 430
pokój: 217
telefon: 52 340 88 80
e-mail: knopikl@utp.edu.pl
konsultacje w sem. letnim 2017/2018: poniedziałek 13:00 - 15:00

mgr - UMK matematyka – metody numeryczne 

dr - UMK matematyka – podstawy informatyki

dr hab. UTP – Mechanika i budowa maszyn 

Metody probabilistyczne w eksploatacji. Zastosowanie metod optymalizacja w budowie maszyn.

Udział w projektach  badawczych dotyczących eksploatacji  obiektów technicznych i ryzyka niekorzystnych zmian klimatu.

z ostatnich 3 lat - od 2014r.

 

Rok 2014 

1. Knopik Leszek, Perczyński Daniel, Peszyński Kazimierz, Szews Maciej: Analiza zmian wartości temperatury hamulców naczep ciągników, Logistyka 6, 2014.

2. Muślewski Łukasz, Knopik Leszek: Badanie i analiza zmiany stanów jakościowych działania systemu transportowego, Logistyka, 3 , 2014.

3. MuślewskiŁukasz, Knopik Leszek: Analysis of the change of qualitative states of transportation system operation, Journal of KONES Power train and Transport, vol. 21, No. 3, 2014.

4. Borowski S. Rama R. Knopik L. Dulcet E.  Kaszkowiak J., Rozwiązania stosowane do określania przepływu masy w maszynach zbierających. Badania wstępne konstrukcji własnej, Aktualne Problemy Inżynierii Biosystemów, Red. Lipiński M. Przybyła J. 52 – 58. 2014. 

5. Bojar W. Knopik L. Żarski J. Sławiński C. Baranowski P. Żarski W. Wpływ ekstremalnych zjawisk klimatu na prognozowaną produkcję rolniczą, Acta Agrophisica, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, vol. 21(4), 415 – 432, 2014.

6. Bojar W. Knopik L. Żarski J. Agroklimatyczna ocena  opadów atmosferycznych okresu wegetacyjnego w rejonie Bydgoszczy, Infrastructure and Ecology of RuralAreas, II/3, 643 – 656, 2014.

7. Bojar W. Rostek K. Knopik L. Systemy Wspomagania Decyzji, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.

 

Rok 2015 

8. Klaudiusz Migawa, Leszek Knopik, Andrzej Neubauer, Metoda wyznaczania strategii sterowania procesem eksploatacji, Logistyka 4 , 2006 – 2015, 2015.

9. Klaudiusz Migawa, Leszek Knopik, Andrzej Neubauer, Metoda oceny gotowości podsystemu utrzymania ruchu, Logistyka  4 , 1998 – 2005, 2015.

10 Leszek Knopik,  Daniel Perczyński, Kazimierz Peszyński, Maciej Szews, Analiza statystyczna temperatur węzłów ciernych naczepy trójosiowej, Logistyka  4 .1915 – 1925, 2015. 

11. Leszek Knopik, Klaudiusz Migawa, Model procesu uszkodzeń, Logistyka 4 1906 – 1914, 2015.

12. Leszek Knopik,  Klaudiusz Migawa, Model podnoszenia zysku z pracy systemu eksploatacji, Logistyka 4, 1900 – 1905, 2015.

13. Rama R. Borowski S. Dulcet E.  Knopik L. Doroszewski P. Wpływ różnych dawek    dodatku na jakość i stabilność kiszonek z lucerny – wyniki badań wstępnych, , Aktualne Problemy Inżynierii Biosystemów, Red. Lipiński M. Przybyła J. 16 – 22, 2015. 

14. Bojar W. Knopik L. Żarski J. Kuśmierek – Tomaszewska R. Integrated assessment of crop productivity based onthe food supply forecasting, Agricuture Economics 61, 2015.

15. Leszek Knopik, Klaudiusz Migawa, Andrzej Wdzięczny,  Profit optimization in maintenance system, Polish Martime Research No1, 2016, 93-98.

16.  Leszek Knopik, KlaudiuszMigawa, Piotr Kolber, Analysis of parameters of rail Vehicle

 Statistical analysis of parameters of rail vehicles,  Engineering Mechanics Svrarka,             9-12.05.201, Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech        Republic, 2016.

17.  Klaudiusz Migawa, Leszek Knopik, SylwesterWawrzyniak, Applications of genetic algorithm to control the availalbility of technical object, Engineering Mechanics, Svratka,      9-12.05.2016 Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2016.

18.  Łukasz Muślewski, Klaudiusz Migawa, Leszek Knopik, Control of technical objects operation quality with the use of simulation modeling PE, Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 / red. Lesley Walls, Matthew Revie,Tim Bedford, Glasgow, Scotland, 25-29.09. 2016.

19.  Daniel Perczyński, Kazimierz Peszyński, Leszek Knopik, SylwesterWawrzyniak

Temperature analysis in the vicinity of triaxal trailer disc brake,  Engineering Mechanics, Svratka, 9-12.05.2016, Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic 2016.

20.  S. Borowski, L. Knopik, M. MarkiewiczPatalon, A. Brzostek, International Conference on Trends in Agricultural Engineering 9 September 2016, Prague, Czech Republic , 1-5.

21.   Leszek Knopik, Klaudiusz Migawa, Optimal age-replacement policy for non-repairable technical objects with warranty, Maintenance and Reliability, vol. 2, 172-180, 2017.