Zmiana formy prowadzenia zajęć dla kierunku ZiP, specjalności: Zarządzanie procesami produkcyjnymi

5 Październik 2017

W planie studiów nr V oraz VI uległa zmianie forma prowadzenia zajęć dla specjalności: Zarządzanie procesami produkcyjnymi.
Szczegóły w załącznikach:

 

Zmiany dot. przedmiotów na specjalności D2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Plan studiów nr V - nabór 2013/14, 2014/2015, 2015/2016:

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień - plan studiów nr V - nabór 2013/14, 2014/2015, 2015/2016

 

 

 

 

Zmiany dot. przedmiotów na specjalności D2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Plan studiów nr VI - nabór 2016/2017:

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień - plan studiów nr VI - nabór 2016/2017