header04

Współpraca z otoczeniem

Wykaz umów o współpracy ze szkołami średnimi

Lp.

Szkoła

Dyrektor/tel/mail

Link

1.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy 

Andrzej Wiosna

zsogrodniczych@wp.pl

https://zsogrodniczych.edupage.org/

2.

Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza:

·       Technikum Chemiczne,

·       Technikum Ochrony Środowiska,

·       Technikum Obsługi Turystycznej,

·       Technikum Fotograficzne,

·       Technikum Poligraficzne

Lucyna Brodziak

zsch_bydgoszcz@poczta.onet.pl

http://zsc.bydgoszcz.pl/

3.

Zespół Szkół Mechanicznych
nr 1

Ewa Ankiewicz-Jasińska

http://www.zsm1.bydgoszcz.pl/

4.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

·       Technikum Ekonomiczne nr 1,

·       Liceum Profilowane Ekonomiczne,

·       Policealne Studium Ekonomiczne

Joanna Wójt

52-342 39 40

52-342 42 91

ekonomik@zsea.bydgoszcz.pl

http://zsea.bydgoszcz.pl

5.

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

Grażyna Dziedzic

Kontakt: Anna Szulc

https://3lo.home.pl/

6.

Szkoła Podstawowa nr 38

Hanna Rauflaish

http://www.38.bydgoszcz.pl/

7.

Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej  w Bydgoszczy

mgr inż. Alina Mazur

mgr Małgorzata Drobczyńska

ul. Kaliska 10, oś. Leśne

85-602 Bydgoszcz

52 341-14 -01

szkola@zsh.bydgoszcz.pl 

http://www.zsh.bydgoszcz.pl/