Zimowa sesja egzaminacyjna 2017/2018

29 Styczeń 2018

INFORMACJA dotycząca zimowej sesji egzaminacyjnej 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UTP w roku akademickim 2017/2018


Zimowa sesja egzaminacyjna rozpoczyna się  01.02.2018 r. i trwa do 14.02.2018 r.

Zimowa sesja poprawkowa trwa od 15.02.2018 r. do 21.02.2018 r.


Studenci wszystkich semestrów zbierają wpisy z zaliczeń i egzaminów do indeksów.
Obowiązuje wzór wpisu udostępniony starostom roku.

Wykładowcy wypełniają protokoły elektronicznie, wpisywane oceny należy śledzić na bieżąco na stronie https://usosweb.utp.edu.pl

Zaliczenia przedmiotów kończących się egzaminem muszą być uzyskane najpóźniej do dnia egzaminu w czasie sesji, a z przedmiotów nie kończących się egzaminem do dnia 31.01.2018 r.


Ostateczny termin złożenia  indeksów do rejestracji w Dziekanacie ustala się na dzień 28.02.2017 r.

Osoby, które nie złożą indeksów w Dziekanacie w ww. terminie zostaną skreślone z listy studentów.

NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA SESJI!