Dostęp do szkolenia doktorantów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w UTP

3 Styczeń 2018

W dniach 8 - 12 stycznia 2018 r. zostanie umożliwiony dostęp do szkolenia doktorantów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w UTP.

Jest to ostateczny termin, studenci, którzy nie odbędą szkolenia zostaną skreśleni z listy studentów.

dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

Prodziekan do spraw dydaktycznych i studenckich