Uwaga studenci ZIP DS. semestr I – nabór śródroczny

28 Marzec 2018

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się  04.04.br zgodnie z planem zajęć dostępnym na stronie www w zakładce studenci

Proszę studentów rozpoczynających naukę o pilny kontakt z pracowniczkami dziekanatu, celem podpisania dokumentów.

 

Harmonogram