Ubezpieczenie studentów 2017/2018

24 Październik 2017

Informujemy, że na mocy zawartego z InterRisk TU SA Vienna Insurance Group porozumienia w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej, wszyscy zainteresowani studenci mogą dobrowolnie ubezpieczyć się z okresem ubezpieczenia od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Wysokość składki w roku akademickim 2017/2018 wynosi 65 zł.

Więcej informacji w załącznikach.

 

Ubezpieczenie-komunikat

Ubezpieczenie-oferta wirtualna