Szkolenie BHP

9 Listopad 2017

W dniach 13-26 listopada 2017 r. ponownie zostanie udostępniona strona, na której studenci będą mogli zaliczyć test z zakresu BHP.  Do każdego zostanie wygenerowany mail, w którym zawarte będą wszystkie informacje związane z zasadami zaliczenia w/w testu.

Przypominamy, że szkolenie BHP jest obowiązkowe i jest warunkiem zaliczenia I semestru studiów.