Konsultacje mgr inż. Justyna Śpiewak

13 Marzec 2018

W dniu 14.03.2018 zajęcia i konsultacje z mgr inż. Justyną Śpiewak nie

odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na kolejnym

spotkaniu. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy:

justyna.spiewak@utp.edu.pl