AdobeStock_137738655_Preview.jpeg

Praktyki studenckie

Rada Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2017/2018 powołała Wydziałowego Koordynatora ds. praktyk zawodowych:


dr inż. Małgorzata Gotowska
Wydziałowy Koordynator ds. praktyk studenckich

Pokój: 212

e-mail: m.gotowska@utp.edu.pl;

tel.: 52 / 340 80 13

 


Rada Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2017/2018 powołała dwóch opiekunów praktyk:


1.    dr inż. Małgorzata Gotowska
- studia stacjonarne: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
- studia stacjonarne: Finanse i Rachunkowość,
- studia niestacjonarne: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość.

KONTAKT:

Konsultacje:

wtorek 13.30-14.15 pokój 212

środa 13.30-14.15 pokój 212

tel.: 52 / 340 80 13,

e-mail: m.gotowska@utp.edu.pl2.    dr inż. Anna Jakubczak 
- studia stacjonarne: Zarządzanie

KONTAKT:

Konsultacje:

poniedziałek 9.30-9.30 pokój 212

piątek 9.30-9.30 pokój 212

tel.: 52 / 340 80 14

e-mail: ajakubczak@utp.edu.plWszyscy studenci odbywający praktyki (również Ci, którzy zostali zwolnieni z praktyk) muszą otrzymać wpis do indeksu od Wydziałowego Koordynatora ds. praktyk studenckich i opiekunów praktyk. Aby otrzymać wpis, każdy student na egzamin musi przynieść ze sobą następujące dokumenty:
1) indeks – wypisany na stronie 82;
2) dzienniczek praktyk;
3) prezentacje multimedialną na płycie CD lub innym nośniku, który pozostawia w dokumentacji;
4) zaświadczenie z przedsiębiorstwa o odbyciu praktyki (wzór na stronie internetowej);
5) kartę oceny studenta (wzór na stronie internetowej).