Informacje ogólne

Rada Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2017/2018 powołała Wydziałowego Koordynatora ds. praktyk zawodowych:

dr inż. Małgorzata Gotowska
Wydziałowy Koordynator ds. praktyk studenckich

Pokój: 212

e-mail: m.gotowska@utp.edu.pl;

tel.: 52 / 340 80 13

Rada Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2017/2018 powołała dwóch opiekunów praktyk:

1.  dr inż. Małgorzata Gotowska
– studia stacjonarne: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
– studia stacjonarne: Finanse i Rachunkowość,
– studia niestacjonarne: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość.

KONTAKT:

Konsultacje:

wtorek 13.30-14.15 pokój 212

środa 13.30-14.15 pokój 212

tel.: 52 / 340 80 13,

e-mail: m.gotowska@utp.edu.pl

2.  dr inż. Anna Jakubczak  
– studia stacjonarne: Zarządzanie

KONTAKT:

Konsultacje:

poniedziałek 9.30-9.30 pokój 212

piątek 9.30-9.30 pokój 212

tel.: 52 / 340 80 14

e-mail: ajakubczak@utp.edu.pl

Wszyscy studenci odbywający praktyki (również Ci, którzy zostali zwolnieni z praktyk) muszą otrzymać wpis do indeksu od Wydziałowego Koordynatora ds. praktyk studenckich i opiekunów praktyk. Aby otrzymać wpis, każdy student na egzamin musi przynieść ze sobą następujące dokumenty:

  1. Indeks – wypisany na stronie 82;
  2. Dzienniczek praktyk;
  3. Prezentacje multimedialną na płycie CD lub innym nośniku, który pozostawia w dokumentacji;
  4. Zaświadczenie z przedsiębiorstwa o odbyciu praktyki (wzór na stronie internetowej);
  5. Kartę oceny studenta (wzór na stronie internetowej).