AdobeStock_137738655_Preview.jpeg

Praktyki studenckie

Wydziałowy Koordynator ds. praktyk studenckich
dr inż. Małgorzata Gotowska
m.gotowska@utp.edu.pl
tel. 52 / 340 80 13
konsultacje: środa 17.00-18.00, pokój 212
 

Rada Wydziału Zarządzania w roku 2013/2014 powołała dwóch opiekunów praktyk:


1. dr inż. Małgorzata Gotowska
m.gotowska@utp.edu.pl 
tel. 52 / 340 80 13 
- konsultacje: środa 17:00-18:00; pokój 212 
- studia stacjonarne: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
- studia niestacjonarne: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZARZĄDZANIE


2. dr inż. Anna Jakubczak
ajakubczak@utp.edu.pl 
tel. 52 / 340 80 14 
- konsultacje: poniedziałek 9:00-9:30; piątek 9:00-9:30, pokój 212
- studia stacjonarne: ZARZĄDZANIE

Wszyscy studenci II roku (również Ci, którzy zostali zwolnieni z praktyk) muszą otrzymać wpis do indeksu dokonany przez Wydziałowego Koordynatora ds. praktyk zawodowych dr inż. Małgorzatę Gotowską. 


Aby otrzymać wpis, każdy student na egzamin musi przynieść ze sobą następujące dokumenty:
1) indeks (wypełniony także na stronie 82, dokładna data odbycia praktyki, adres wraz z kodem);
2) dzienniczek praktyk;
3) prezentacje multimedialną;
4) zaświadczenie z przedsiębiorstwa o odbyciu praktyki (wzór na stronie internetowej);
5) kartę oceny studenta (wzór na stronie internetowej).

 


dr inż. Małgorzata Gotowska
Wydziałowy Koordynator ds. praktyk zawodowych