Stypendium Ministra

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2018 r.

Aktualne informacje na stronie:
http://www.utp.edu.pl/pl/student/pomoc-materialna/stpendia-mnisw-za-wybitne-osiagniecia

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów (link do strony MNiSW oraz wzoru wniosku)

Regulamin / Wzory druków

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wzór nr 1 NOWY
Wzór nr 1a NOWY
Wzór nr 2 NOWY
Wzór nr 3 NOWY
Wzór nr 4 NOWY
Wzór nr 5 NOWY
Wzór nr 5a NOWY
Wzór nr 6
Wzór nr 7
Wzór nr 8
Wzór nr 9
Wzór nr 10
Wzór nr 11
Wzór nr 12
Wzór nr 13 NOWY
Wzór nr 14 NOWY