Kierunek Zarządzanie II stopień - plan studiów nr VII - nabór 2015/2016, 2016/2017