Kierunek Zarządzanie II stopień - plan studiów nr VI - nabór 2014/2015