Kierunek Zarządzanie II stopień - plan studiów nr V - nabór 2013/2014