Kierunek Zarządzanie II stopień - plan studiów nr III, nabór 2011/2012