Kierunek Zarządzanie I stopień - plan studiów nr VI - nabór 2013/2014, 2014/2015