Kierunek Zarządzanie I stopień - plan studiów nr IV - nabór 2010/2011, 2011/2012