Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopień - plan studiów nr I - nabór 2015/2016, 2016/2017