Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień - plan studiów nr VI - nabór 2016/2017