Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień - plan studiów nr V - nabór 2013/14, 2014/2015, 2015/2016