Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień - plan studiów nr IV, nabór 2012/2013