Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień - plan studiów nr III, nabór 2011/2012