Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień - plan studiów nr II - nabór 2009/2010, 2010/2011